Algemene info

Wat is kindermishandeling?Kind in Nood : lijntje

Een eenduidige definitie van kindermishandeling geven is geen eenvoudige opgave. Er bestaat een grote diversiteit aan omschrijvingen van het begrip kindermishandeling. Elke omschrijving benadert het probleem vanuit een bepaalde invalshoek en heeft implicaties naar aanpak en preventie.

Het volgende beschrijft ons inziens best het fenomeen:

Kindermishandeling en -verwaarlozing is elke vorm van actieve of passieve geweldpleging of verzuim dat kinderen en jongeren overkomt, niet door ongeval maar door daden of nalatigheden van ouders, verzorgers, andere personen, instellingen of de maatschappij, en waarbij afwijkingen bij het kind ontstaan of redelijkerwijze mag verwacht worden dat ze zullen ontstaan of waarbij hun optimale ontwikkeling in het gedrang komt.

 


Belangrijk bericht in verband met de opstart van Integrale Jeugdhulp vanaf 1 maart 2014!

De registratie van het VK Brussel op E-health heeft onvoorzien vertraging opgelopen. Hierdoor is het onmogelijk om binnen de procedure Maatschappelijke Noodzaak elektronisch een M-dossier aan te melden bij VK Brussel. Voorlopig kunnen hulpverleners die een dossier willen aanmelden binnen de procedure Maatschappelijke Noodzaak een papieren versie van het M-document telefonisch bij ons aanvragen. Ook voor andere vragen ivm het vernieuwde jeugdhulpverleningslandschap en de rol van VK Brussel kan u ons telefonisch contacteren.

Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak en doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk in orde te krijgen.

Voor meer info over IJH en de rol van de vertrouwenscentra kunt u de nieuwsbrief op ons prikbord raadplegen.